Colofon

Uwbloedserieus.nl is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). Dit is de wetenschappelijke beroepsvereniging van laboratoriumspecialisten klinische chemie. De medische inhoud van deze website wordt uitsluitend verzorgd door een tweetal werkgroepen van geregistreerde laboratoriumspecialisten klinische chemie en een aantal specialisten in de laatste fase van hun opleiding (onder supervisie). Zij laten zich daarbij leiden door de vigerende internationale wetenschappelijke inzichten op het vakgebied.

Redactie

Hoofdredacteur Eindredacteur Webmaster
dirk chrrr barto

Dirk Bakkeren

Christine Ruiter

Barto Veldhuis

Voorzitter,
Algemeen beleid

Coördinatie, actualisatie en projectontwikkeling Technisch beheer en vormgeving

 

Redactiestatuut

  1. Uwbloedserieus.nl is een informatieplatform over klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek, primair gericht op niet-medisch geschoolde personen en hun omgeving.
  2. De geboden informatie moet aansluiten bij de belevingswereld van de bezoeker.
  3. De geboden informatie moet betrouwbaar en helder zijn.
  4. De geboden informatie is aanvullend en vervangt niet het rechtstreeks contact tussen behandelaar en patiënt.
  5. Als bezoekers op de website persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy van de bezoeker gewaarborgd. Zgn. 'cookies' worden uitsluitend geplaatst en gebruikt voor statistische doeleinden. Het accepteren van cookies kan door bezoekers worden uitgeschakeld in hun browser.
  6. De beantwoording van vragen van bezoekers geschiedt onder 'peer review'.
  7. De redactie is verantwoordelijk voor inhoud, actualisatie en technisch beheer.
  8. Commerciële informatie en advertenties worden niet op de website geplaatst; externe links worden geselecteerd op relevantie en onafhankelijkheid.
  9. Daar waar informatie afkomstig is van derden wordt de bron vermeld.
  10. De bekostiging van de website geschiedt geheel uit eigen middelen van de NVKC: contributies en andere bijdragen van leden. De inhoud van de website wordt niet beïnvloed door financiering van buitenaf.

Laatst bijgewerkt 8-12-2010.

 

Copyright © 2015 Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde | Disclaimer | Colofon